Coraz większe uprzemysłowienie powoduje coraz bardziej zanieczyszczoną żywność. Z niektórymi rejonami świata gdzie wyprodukowane produktami mającymi szeroki wpływ na nasze zdrowie w tym negatywnym znaczeniu. Do tego trzeba dodać jeszcze w jaki sposób dana żywność była produkowana. Jak wiele środków chemicznych zastosowano do ich produkcji i to tych roślinnych jak i zwierzęcych. I ostatni etap w jaki sposób została przetworzona do bezpośredniej konsumpcji.

To wszystko prowadzi do tego, że większość produktów jest tak dalece naznaczona środkami chemicznymi, które mają wręcz szkodliwy wpływ na nasz organizm. Przyswajane w ciągu wielu lat powodują nieodwracalne szkody prowadzą do bardzo wielu chorób.

Na szczęście coraz więcej osób dostrzegło ten problem i zaczęto wybierać w dostępnych produktach te mające najlepsze parametry żywieniowe.

Stąd od ponad dwóch dekad w niektórych krajach zaczęto budować przemysł rolny z nastawieniem na produkty w czystych naturalnych technologii.

Droga ta dala wiele dobrego. Coraz więcej producentów zajmujących się wytwórstwem i sprzedażą takich właśnie produktów. Mamy już jakiekolwiek regulacje prawne dotyczące produkcji i sprzedaży żywności.


Z racji dużego popytu coraz więcej osób zajmujących się rolnictwem przechodzi na produkcję swoich artykułów w systemie gospodarstw ekologicznych.

Gospodarstwa takie nie mogą stosować żadnych sztucznych technik do produkcji zarówno roślinnej jak i zwierzęcej.

Gospodarstwa ekologiczne mogą być nawożone jedynie naturalnymi nawozami. Usuwanie chwastów odbywa się tylko za pomocą pielenia. Stosowanie chemicznych pestycydów jest surowo zabronione również przy usuwaniu szkodników.

W niektórych przypadkach może być stosowany naturalny pestycyd. Środki te możemy zrobić w bardzo prosty sposób, chociażby z ziemi okrzemkowej, czosnku i wielu innych produktów.

Równie dobrze są zabezpieczone pasze do karmienia zwierząt, których chów może być prowadzony tylko naturalnymi produktami bez pasz z grupy GMO, nie wolno także stosować hormonów wzrostu i chemicznych leków.

Tak wyprodukowaną żywność nazywamy zdrową żywnością ekologiczną. A jej produkty nie tylko nie zawierają praktycznie żadnych szkodzących naszemu zdrowiu herbicydów, fungicydów czy też insektycydów to w niektórych przypadkach wręcz wzrastają niektóre elementy składników odżywczych.

Tak wyprodukowana żywność ma dodatkowo o wiele lepsze walory smakowe.

Żywność BIO bardzo dobrze jest tolerowana przez alergików i małe dzieci, ponieważ nie występują po jej spożyciu żadne reakcje alergiczne.

Pamiętać należy jednak, że zdrowo wyprodukowana żywność może być skażona przy przetwarzaniu. Ważne informacje dotyczące danego produktu muszą znajdować się na opakowaniu produktu.

Warto także zwrócić uwagę na to co trafiło do danej żywności podczas wytwarzania produktu finalnego.

Jednak ekologiczne produkty to nie tylko żywność. Nazwę możemy stosować do wielu innych produktów w naszym życiu aby zadbać o nasze zdrowie i zdrowie naszej rodziny.
W ten sposób możemy uchronić się przed wieloma groźnymi chorobami.

Takimi jak różnego typu nowotwory, które ujawniają się w wyniku nagromadzenia się w organizmie estrów kwasów fosforowych lub związków siarki i miedzi.

Bardzo często występują zaburzenia hormonalne i enzymatyczne prowadzące do problemów neurotoksycznych. Wysoki poziom tego rodzaju toksyn działa na układ nerwowy, który jeśli dostanie ich duże stężenie może zareagować nawet śmiercią, spowodowaną paraliżem mięśni oddechowych.

Jak widzimy skażenie środowiska naturalnego nie jest bez znaczenia dla życia szeroko pojętego. Bo dotyczy nie tylko chorób człowieka ale całej flory i fauny.

To czy nasza żywność będzie zdrowa zależy w dużej mierze od nas samych.
Po pierwsze możemy stosować drogę ignorancji zakupowej wszystkich produktów z najwyższą listą środków działających szkodliwie na organizm znajdujących się w danym produkcie.

Po drugie w miarę możliwości wytwarzajmy własną żywność wyprodukowana w myśl zasad określonych przez ramy produkcji żywności ekologicznej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here